2.4 Suosi kevytmuokkausta ja suorakylvöä

< 2.3 Valitse kiertoon monivuotisia ja syväjuurisia kasveja | Sisällys | 2.5 Eloperäisillä lannoitteilla ja maanparannusaineilla hiiltä maahan >

Kyntäminen lisää hiilipäästöjä maaperästä altistaessaan syvempien maakerrosten eloperäisen aineksen aktiiviselle hajotukselle. Tätä voidaan ehkäistä suosimalla kevytmuokkausta ja suorakylvöä kyntämisen sijaan. Kyntö voi kuitenkin olla perusteltua, kun se edistää tasaisen ja tiheän kasvuston muodostumista, kuten nurmea päätettäessä. Tiheässä ja tasaisessa kasvustossa on enemmän yhteyttävää pinta-alaa ja siten se sitoo enemmän hiiltä kuin aukkoinen ja huonosti kasvava kasvusto.

Kevytmuokkaus ja sänki mahdollistavat myös joidenkin tuhohyönteisten luontaisten vihollisten talvehtimisen pellossa.