2.5 Eloperäisillä lannoitteilla ja maanparannusaineilla hiiltä maahan

< 2.4 Suosi kevytmuokkausta ja suorakylvöä | Sisällys | 2.6 Turvepeltojen vedenkorkeuden säätely ja pitäminen nurmella >

Eloperäisillä lannoitteilla, kuten eläinten lannalla ja eloperäisillä maanparannusaineilla, lisätään myös maan orgaanisen aineksen määrää maassa. Eloperäinen aines edistää maan mururakenteen kehitystä sitoen maapartikkeleita kasaan ja näin edesauttaen maan rakenteen paranemista. Se toimii myös ravintona maan mikrobeille. Lanta ja eloperäinen aines tulisi kuitenkin saada aina mahdollisimman hyvin pysymään massa levityksen jälkeen, jolloin sen multaaminen tai lannan sijoittaminen edesauttavat ravinteiden ja hiilen säilymisessä.

Maanparannuskuiduista myös Kipsi, kuitu ja rakennekalkki oppaassa tästä.