2. Vaihtoehtoiset menettelytavat

< 1. Edellytykset | Sisällysluettelo | 3. Luomukeruualueen liittäminen valvontaan >

Perusmalli

Alueen omistaja tai haltija (esimerkiksi yksittäinen metsänomistaja tai jo luomuvalvontaan kuuluva viljelijä) liittää alueen luomuvalvontaan. Luomukeruualueen omistaja sitoutuu noudattamaan alueella luonnonmukaisen tuotannon ehtoja (www.ruokavirasto.fi > Tietoa meistä > Asiointi > Oppaat ja lomakkeet > Yritykset > Luomun lomakkeet ja ohjeet > Luomutuotannon ohjeet 1. Yleiset ohjeet ja kasvintuotannon ehdot, luku 3.1).

Tilalla voi olla esim. seuraavia luonnonmukaisen ja tavanomaisen tuotannon yhdistelmiä:

  • luomupeltoa + luomukeruualueita
  • tavanomaista peltoa + luomukeruualueita
  • pelkkiä luomukeruualueita
  • tavanomaista metsää ja luomukeruualueita

Selvittäjämalli

Keruualueen selvittäjä liittää alueen luomuvalvontaan. Keruualueen selvittäjä on toimija, joka hoitaa yhden tai useamman maanomistajan puolesta luomuvalvontaan liittymiseen kuuluvat velvollisuudet heidän puolestaan. Sekä selvittäjä että metsänomistaja tai hänen edustajansa (esim. metsänhoitoyhdistys) sitoutuvat noudattamaan luonnonmukaisen tuotannon ehtoja (www.ruokavirasto.fi > Tietoa meistä > Asiointi > Oppaat ja lomakkeet > Yritykset > Luomun lomakkeet ja ohjeet > Luomutuotannon ohjeet 1. Yleiset ohjeet ja kasvintuotannon ehdot, luku 3.1).

Metsänomistaja sitoutuu hoitamaan metsänsä luomuehtojen mukaisesti eli pidättäytymään käyttämästä luomukasvintuotannossa kiellettyjä aineita ja ilmoittamaan muutoksista selvittäjälle. Metsänomistaja ei voi myydä tuotteita itsenäisesti luomuna.

Selvittäjä antaa sitoumuksensa valvontaviranomaiselle, ja sitoutuu noudattamaan luonnonmukaisen tuotannon ehtoja (www.ruokavirasto.fi > Tietoa meistä > Asiointi > Oppaat ja lomakkeet > Yritykset > Luomun lomakkeet ja ohjeet > Luomutuotannon ohjeet 1. Yleiset ohjeet ja kasvintuotannon ehdot, luku 3.1), muun muassa pitämään valvonnan kannalta tarpeelliset dokumentit valvojan saatavilla. Selvittäjällä ei tarvitse olla omaa metsätilaa.

Sivu päivitetty 21.1.2019


< 1. Edellytykset | Sisällysluettelo | 3. Luomukeruualueen liittäminen valvontaan >