3. Hiiliviljelyn soveltaminen ja toteuttaminen omalla tilalla

< 2.6 Turvepeltojen vedenkorkeuden säätely ja pitäminen nurmella | Sisällys |

Hiiliviljelyn keinot tulee sopeuttaa tilan tuotantosuuntaan ja tavoitteisiin. Lähtökohta on, että maan kasvukunto tulisi hoitaa kuntoon ja ylläpitää sitä. Pyri edesauttamaan maan rakenteen muodostumista ja maan multavuuden nousua, huolehdi salaojien kunnosta ja maan ravinnetasapainosta.

Pölyttäjäystävälliset kasvit lisäävät monimuotoisuuttaa ympäristöön ja maaperäeliöstöön sekä tarjoavat pölyttäjille ravintoa ja suojaa. Pölyttäjien määrän kasvu voi vaikuttaa positiivisesti sadon määrään.
  • Tarkista siis pellon vesitalous ja kasvukunto sekä pyri edistämään sen paranemista.
  • Valitse mahdollisimman monipuolisesti eri kasveja viljelykiertoon huomioiden niiden esikasvivaatimukset.
  • Pyri maksimoimaan maan kasvipeitteisen ajan pituus.
  • Hyödynnä lantaa ja maanparannusaineita mahdollisuuksien mukaan lannoituksessa ja maan orgaanisen aineksen lisäämisessä.
  • Valitse muokkausmenetelmät siten, että ne tukevat hiilen sitoutumista maahan sekä tiheän ja tasaisen kasvuston kasvamista.

Voit ottaa uusia menetelmiä käyttöön vaiheittain. Tueksi hiiliviljelyn menetelmien valintaan voit pyytää ProAgrian neuvojaa.