1. Edellytykset


< Sisällysluettelo | | 2. Vaihtoehtoiset menettelytavat >

Luomukeruualueita voivat olla luonnonalueet, kuten metsät ja suot, sekä maatalousalueet, kuten pellot, pientareet ja luonnonlaitumet. Keruu kohdistetaan luontaisesti kasvaviin luonnonvaraisiin kasveihin. Syötävien kasvien lisäksi keruutuotteet voivat olla myös rehuja, lisäysaineistoja, kosmetiikan raaka-aineita tai koristekasveja. Esimerkkejä: marjat, sienet ja villiyrtit (kerättävissä jokamiehenoikeudella) sekä kuusenkerkkä, mahla, pihka, pakuri, joulukuusi, jäkälä (keruu vaatii luvan maanomistajalta).

Keruu ei saa vahingoitta alueen luonnollisen elinympäristön vakautta eikä lajien pysyvyyttä/elinvoimaisuutta keruualueella.

Luomusertifiointi ei estä normaaleja metsänhoitotoimenpiteitä, kuten hakkuita ja harvennuksia tai alueen virkistyskäyttöä.

Luomukeruutuotteiden keruuta edeltävinä vähintään kolmena vuotena alueita ei saa käsitellä muilla kuin luomuviljelyssä sallituilla aineilla:

Lista lannoitukseen ja kasvinsuojeluun sallituista aineista löytyy Eviran luomutuotannon ohjeista (www.ruokavirasto.fi > Tietoa meistä > Asiointi > Oppaat ja lomakkeet > Yritykset > Luomun lomakkeet ja ohjeet > Luomutuotannon ohjeet 1. Yleiset ohjeet ja kasvintuotannon ehdot, Liite 1).

  • Sallittuja ovat esim. kantokäsittely harmaaorvakalla, mäntypistiäisen torjunta monisärmiöviruksella, tavanomaisten puuntamien istutus (puusta saatavilla tuotteilla normaali siirtymäaika, esim. ympäriltä kerättävien marjojen osalta keruu mahdollista heti istutuksen jälkeen), tuhkalannoitus, tietyt terveyslannoitteet (esim. boori) sekä luomutuotannossa sallitut lannoitteet, kasvinsuojeluaineet ja maanparannusaineet.
  • Kiellettyjä ovat mm. kantokäsittely urealla, hirvien karkottamiseen tarkoitetut kemialliset hajusteet, kemiallinen heinäntorjunta ja väkilannoitteet. Kiellettyjä aineita voi käyttää tarvittaessa myös jatkossa, mutta käsittelyn saaneet alueet rajataan pois keruualueista, kunnes riittävä varoaika (36 kk) on kulunut.

Perusperiaate koskien kiellettyjen toimenpiteiden dokumentointia: Jos riittävän luotettavaa dokumentointia ei ole saatavilla (esim. 3. osapuolen lausunto tai kuitti tehdystä työstä ja käytetystä aineesta), noudatetaan normaalia siirtymäaikaa. Esim. jos luotettavaa tietoa kantokäsittelyyn käytetystä aineesta ei ole, rajataan kantokäsitelty alue 36 kk ajaksi pois keruualueesta. Tarkista dokumentoinnin riittävä tarkkuus valvontaviranomaiselta (alueesi ELY-keskuksesta).

Sivu päivitetty 21.1.2019


< Sisällysluettelo | | 2. Vaihtoehtoiset menettelytavat >