5.5 Poiminta

< 5.4 Ostotoiminta | Sisällysluettelo | 6. Luomusuunnitelma >

Poimijoilta edellytetään kirjallista sitoutumista luomupoimintaohjeisiin ennen poiminnan aloittamista (www.ruokavirasto.fi > Tietoa meistä > Asiointi > Oppaat ja lomakkeet > Yritykset > Luomun lomakkeet ja ohjeet > Mallipohjat luomutoimijoille > Keruu / Poimijan sitoumus noudattaa luomukeruuohjetta ja Luomukeruutuotteiden poimintaohjeet).

Poimija varmistaa ennen keruuta ostajayrityksen toimittamasta kartasta, mitkä alueet kuuluvat luomukeruualueeseen ja mitkä eivät.

Poimija merkitsee tiedot ostopisteelle toimittamistaan tuotteista ja keruualueesta ostajan ostopäiväkirjaan (www.ruokavirasto.fi > Tietoa meistä > Asiointi > Oppaat ja lomakkeet > Yritykset > Luomun lomakkeet ja ohjeet > Mallipohjat luomutoimijoille > Keruu / Ostopäiväkirja).

Luomupoimintaohjeisiin sitoutunut poimija on oikeutettu myymään itse keräämiään keruutuotteita luomuna vain luomuvalvontaan kuuluvalle ostajayritykselle. Poimija ei voi myydä keräämiään tuotteita luomuna esimerkiksi kuluttajille. Mikäli poimija käsittelee keräämiään keruutuotteita (esim. kuivaaminen) edellyttää tämä toiminnan liittämistä valvontaan. Silloin joko poimija itse ilmoittautuu valvontaan tai hänen päämiehensä ilmoittaa hänet alihankkijanaan valvontaan.

Sivu päivitetty 21.1.2019


< 5.4 Ostotoiminta | Sisällysluettelo | 6. Luomusuunnitelma >