Hiiliviljely tiivistetysti

Hiiliviljely tiivistetysti on sivut, joilla kuvataan nimensä mukaisesti tiivistetysti hiiliviljelyn keinoja. Nämä keinot ovat otettavissa käyttöön niin tavanomaisessa kuin luonnonmukaisessakin viljelyssä. Sivujen lähteenä on käytetty mm. Carbon actionin vuonna 2020 tuottamaa Hiiliopasta – katsaus maaperän hiileen ja hiiliviljelyn perusteisiin sekä Carbon actionin ja Uudistavan viljelyn e-opiston sivustoja. Jos kiinnostut hiiliviljelystä ja kaipaat tukea aloittamiseen, voit olla yhteydessä esimerkiksi ProAgrian neuvojiin.

Hiiliviljelyn tavoitteena tehostaa hiilen sitoutumista maahan

Hiiliviljelyssä pyritään edesauttamaan hiilen sitoutumista maahan pysyvämpiin muotoihin. Tavoite on saada maatalouden hiilen sidonta ja hiilipäästöt pysymään tasapainossa. Hiiliviljelyssä kasvit toimivat hiilen sitojina, jotka juurien, maahan jäävän kasvimassan sekä maan mikrobien avulla lisäävät maahan sitoutuneen hiilen määrää. Tätä voidaan edesauttaa erinäisin toimin, kuten huolehtimalla maan vesitaloudesta ja rakenteesta, lisäämällä maan orgaanisen aineksen määrää, valitsemalla syväjuurisia kasveja, suosimalla kevytmuokkausta ja suorakylvöä sekä pitämällä turvepellot kasvipeitteisinä esim. pitkäaikaisella nurmiviljelyllä. Myös suuremman sadon ja tiheän nurmikasvuston mukana sitoutuu kasvustoon ja maahan enemmän hiiltä suuremman yhteyttävän kasvialan ansiosta. Samalla voidaan välttää toimia, jotka lisäävät hiilen vapautumista maasta. Hiiliviljelyä tulisi kuitenkin toteuttaa huomioiden maatilan tuotantosuunnan asettamat tavoitteet, rajoitteet ja kehityssuunnitelmat. Toiminnan tulisi pysyä viljelijälle kannattavana ja valittavien toimenpiteiden tukea tilan tuotantotavoitteita.

Sisällys:

  1. Miksi hiiliviljely on tarpeellista?
  2. Hiiliviljelyn keinot
  3. Hiiliviljelyn soveltaminen ja toteuttaminen omalla tilalla