6.1 Luomusuunnitelma – perusmalli

< 6. Luomusuunnitelma| Sisällysluettelo | 7. Lisätietoa >

Luomutila voi liittää keruutuotannon luomusuunnitelman osaksi olemassa olevaa luomusuunnitelmaansa tai tehdä keruutuotannolle erillisen suunnitelman. Luomusuunnitelmaan sisällytetään oheiset tiedot soveltuvin osin:

– Toimijan tiedot

 • Yhteystiedot
 • Tilatunnus (maatilayrittäjät) tai Y/LY-tunnus
 • Kiinteistörekisteritunnus
 • Luomurekisteritunnus (vanhat toimijat)
 • Valvovan viranomaisen tunnus (ELY-keskus, jonka alueella suurin osa keruualueesta sijaitsee)

– Toiminnan kuvaus

 • Yleiskuvas tuotannosta, toiminnasta, tavoitteista.

– Keruualueiden sijainti, kartat ja kiinteistötunnukset

 • Karttoja saa esim. Metsäkeskuksen Metsään.fi –palvelusta (https://www.metsaan.fi/ > esim. Avoin metsätieto > Karttapalvelut > Metsänkäyttöilmoitukset, sisäänkirjautuneena Metsänomistaja-välilehden kautta) tai Paikkatietoikkunasta (https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/ > Karttatasot > Kiinteistöt > valitse Kiinteistöjaotus ja Kiinteistötunnukset)
 • Karttaan merkitään sen valmistumisvuosi sekä rajaukset: keruun ulkopuolelle jätettävät alueet, riskialueet ja suojavyöhykkeet – esim. vilkasliikenteiset ja pölyävät tiet, kaatopaikat, kivimurskaamot, teollisuuslaitokset, ampumaradat, rautatiet… Karttaan on tärkeää merkitä myös mittakaava ja sijainti.
 • Kartat voi täydentää sähköisesti esim. ottamalla karttanäkymästä ruutukaappaus (screenshot) ja tekemällä tarvittavat merkinnät tietokoneen piirto-ohjelmalla (esim. Paint). Toinen vaihtoehto on tehdä merkinnät käsin tulosteeseen.

– Keruualueiden omistussuhteet kiinteistöittäin

 • Esim. omistus, vuokraus, hallintaoikeus. Kiinteistöjen omistajien yhteystiedot.
 • Maininta riittää: tarkastetaan tarvittaessa pistokokein

– Mahdollisesti kerättäväksi suunnitellut kasvilajit ja niiden osat sekä tuotteiden keruuaika

 • Esim. tällä tarkkuudella:
 • puolukka: marjat syys-lokakuussa
 • metsämansikka: marjat kesä-elokuussa, lehdet touko-elokuussa
 • herkkutatti: heinä-lokakuussa
 • nokkonen: nuoret versot touko-elokuussa
 • koivu: mahla huhti-toukokuussa, silmut touko-kesäkuussa
 • kuusi: kerkät touko-kesäkuussa, joulukuuset marras-joulukuussa
 • Vuosittain kerättävät lajit ja arvio niiden keruumääristä ilmoitetaan vuosisuunnitelmassa

– Alueella tehdyt metsänhoitotoimenpiteet viimeisen 3 vuoden aikana

 • Avohakkuut, istutukset lannoitukset, kasvinsuojelu, maanmuokkaukset
 • Päivämäärät, jolloin kullakin kiinteistöllä on viimeksi käytetty luomukeruutuotannossa kiellettyjä tuotantopanoksia.
 • Tietoja saa esim. Metsään.fi-palvelusta, omasta metsänhoitoyhdistyksestä, metsäyhtiöltä tai metsien hoidosta vastaavalta metsäpalveluyrittäjältä. Esim. metsänkäyttöilmoitukset ja Kemera-työt löytyvät Metsään.fi-palvelusta (https://www.metsaan.fi/ > Avoin metsätieto > Karttapalvelut ja Kemera-aineistot)

– Ajantasaiset metsäsuunnitelmat

 • Laatija ja voimassaoloaika
 • Jos tilalla on voimassaoleva paperinen tai sähköinen metsäsuunnitelma, skannaa sen tiedot karttoineen liitteeksi. Sähköisen suunnitelman tapauksessa Metsään.fi-palvelusta saatava Excel-kooste riittää.
 • Jos voimassa olevaa metsäsuunnitelmaa ei ole, kirjaudu Metsään.fi-palveluun, kopioi sieltä kuviotiedot Excel-taulukkoon ja liitä myös kartta liitteeksi.

– Siirtymäaikavaatimusten täyttäminen

 • Lausunto metsänhoitoyhdistykseltä/metsäyhtiöltä/metsien hoidosta vastaavalta metsäpalveluyrittäjältä/muu luotettava dokumentointi.

– Lajien säilymisen turvaaminen

 • Selvitys siitä, miten varmistetaan, ettei kerättävien lajien olemassaolo vaarannu keruun seurauksena: viittaus esim. Arktisten Aromien yrttien, marjojen ja/tai sienien poimintaohjeisiin (www.arktisetaromit.fi > Yrtit / Marjat / Sienet > Poimintaohjeet / Keruuohjeet) sekä jokamiehenoikeuksiin (www.ym.fi > Ajankohtaista > Julkaisut > Esitteet / Luonnonsuojelu / Jokamiehenoikeudet).
 • Huomioitava erityisesti rauhoitetut, uhanalaiset ja vaarantuneet lajit (mainittu luonnonsuojeluasetuksessa: (https://www.finlex.fi/pdf/sdliite/liite/2041.pdf)
 • Tarvittaessa ELY-keskus voi pyytää esim. ELY-keskuksen ympäristövastuualueen tai kunnan ympäristöviranomaisen lausuntoa asiasta.

– Poimijoiden ohjeistus

– Tuotteiden mahdollinen jatkokäsittely ja alhaisen jalostusasteen valmistustoiminta

 • Koneet ja laitteet
 • Pakkaaminen ja merkinnät

– Tuotteiden varastointi ja kuljetus

– Rinnakkaistuotannon huomioiminen

 • Missä tuotannon vaiheessa riski tuotteiden sekaantumiselle on suurin? Miten ehkäistään tuotteiden sekaantuminen tavanomaisiin tuotteisiin?

Luomusuunnitelma – selvittäjämalli

Sivu päivitetty 21.1.2019< 6. Luomusuunnitelma| Sisällysluettelo | 7. Lisätietoa >