Hankkeesta

Kolmivuotisen hankkeen toteuttajina ovat Ammattiopisto Livia, ProAgria Länsi-Suomi ja Axxell Brusaby. Hankeaika on 1.1.2018 – 31.12.2020. Hanke on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja EU:n maaseuturahasto rahoittaa sitä.  

 Luomumpi Varsinais-Suomi -hankkeessa edistetään luomualan kehitystä ja kasvua kotieläintuotannossa, puutarhatuotannossa, peltokasvien viljelyssä sekä keruutuotteissa. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta luomutuotannosta sekä rakentaa uusia toimintamalleja luomusta kiinnostuneiden ja luomutoimijoiden yhteen saattamiseksi. Hankkeessa jaetaan tietoja, kokemuksia ja hyviä käytäntöjä alueellisten toimijoiden kesken.  

Maakunnallisissa tiedotustilaisuuksissa ja tapahtumissa lisätään luomun näkyvyyttä, luodaan positiivisia mielikuvia sekä tehdään tutuksi luomuun liittyvää palveluketjua alkutuotannossa toimiville. Mentorointityöpajat ja yritysvierailut tarjoavat mahdollisuuden verkostoitumiseen ja yhteistyön lisäämisen viljelijöiden ja muiden toimijoiden kesken. 

Hanke hyödyntää sähköisiä kanavia aiempaa tehokkaammin tiedottamisessa. Se tuottaa uudenlaisia innovatiivisia tiedotusmateriaaleja verkkoon. Se nostaa esille luomualkutuotannon kehittämismahdollisuuksia ja keinoja parantaa luomun tuottavuutta.  

Lisätietoja hankkeesta: Rosita Isotalo, rosita.isotalo@livia.fi, 050-438 9572